sadsad x
asdasd
vievi_650x400pxl.jpg (60 KB)
TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AÇIK RIZA METNİ

İşbu metin Ticari Elektronik İleti gönderilmesi kapsamında kayıt altına alınacak kişisel verilere ilişkin ilgililerin bilgilendirilmesi ve rızalarının alınması amacıyla düzenlenmiştir. Kabulünüze ihtiyaç duyulan işbu Metni kabul etmemeniz halinde, Ticari Elektronik İleti gönderilmesi amaçlı ihtiyaç duyulan verileri paylaşmadan ürün ve hizmet satın alım işlemlerine devam edebilirsiniz. 

GÖKKALE TARIM GIDA HAYVANCILIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“FİRMA”) tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) ilgili hükümleri gereğince www.vievi.com.tr internet sitesi üzerinden her zaman ulaşabilir olan “Aydınlatma Metni” sınırları çerçevesinde, ayrıca 6563 sayılı ETDHK uyarınca ticari ileti onayımın bulunması halinde, mal ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak, işletmesini tanıtmak ya da kutlama ve temenni gibi içeriklerle tanınırlığını arttırmaya yönelik olarak, elektronik iletişim adreslerime, ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla; “Aydınlatma Metni”nde yer alan bilgiler ışığında, Aydınlatma Metni içinde ayrıntılı olarak belirtilmiş olan ve işleme amaçlarında reklam, promosyon ve kampanya işlemlerinin yürütülmesi amacıyla ticari elektronik ileti gönderilmesi ifadesinin bulunduğu kişisel verilerimin uygun, işlendiği amaç ile sınırlı, bağlantılı ve ölçülü olarak işlenmesine, güncellenmesine, veri tabanında tutulmasına, saklanmasına, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasına, kanuni ya da hizmete ve/veya iş ilişkisine bağlı fiili gereklilikler halinde Aydınlatma Metninde gösterilen amaçlar için, mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla yasal zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, yargı mercileri, infaz mercileri, emniyet birimleri ve tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız ve hizmet aldığımız ve iş birliği içerisinde olduğumuz 3. Kişiler”, ürünlerin tarafınıza ulaştırılmasını sağlamak amacıyla anlaşmalı olduğumuz kargo şirketleri, açık rızanız halinde müşteri talep ve şikayetlerinin yürütülmesi amacıyla müşteri iletişim uygulaması ile ve Whatsapp platformuyla paylaşılmasına, “Aydınlatma Metni”nde yer alan amaçlar çerçevesinde ve bu amaçla hukuka uygun, sınırlı, bağlantılı ve ölçülü şekilde  yurt içinde ve yurtdışında aktarılmasına, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 5/2’de belirtilen istisnalar hariç olmak üzere açık rızam ile onay veriyorum.    

İşbu metinde yer alan hususlarla alakalı vermiş olduğum açık rızam hakkında ayrıca FİRMA tarafından “Aydınlatma Metni” ile bilgilendirildiğimi, işbu beyanı tereddüde yer vermeyecek şekilde aydınlatılmış ve bilgi sahibi olarak, okuduğumu ve anladığımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.