sadsad x
asdasd
vievi_650x400pxl.jpg (60 KB)
VİEVİ BAŞVURU FORMU

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’NUN 11. ve 13’üncü MADDELERİ UYARINCA BAŞVURU FORMU

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), Kanun’un 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

 

Kanun’un 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

 

Başvurunuz ve içeriğinde yer alan talep, veri sorumlusu olan GÖKKALE tarafından, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifeye göre ücret talep edilebilir[1]. Talebiniz bu süre içinde kabul edilecek veya gerekçeli biçimde reddedilecek, cevabı şahsınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilecektir.

 

Lütfen talebinizi aşağıdaki formu doldurarak, belirtilen yöntemlerden birisi ile tarafımıza iletiniz.

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi

Şahsen Başvuru

[Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ve başvuru konusuna ilişkin bilgi ve belgeler ile başvurması]

Merter Keresteciler Sitesi kızılcık Sk. No: 23 Güngören / İstanbul

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Noter Aracılığıyla Başvuru

Merter Keresteciler Sitesi kızılcık Sk. No: 23 Güngören / İstanbul

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Kayıtlı Elektronik Posta Adresi, Güvenli Elektronik İmza, Mobil İmza aracılığıyla başvuru

gokkale@hs01.kep.tr e-posta adresine başvuru yapılabilir.

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Şirket’e daha önce bildirilen ve Şirket’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle başvuru formunun iletilmesi

 

   info@vievi.com.tr -posta adresine başvuru yapılabilir.

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

GÖKKALE TARIM GIDA HAYVANCILIK ENERJİ SAN. TİC. LTD.ŞTİ.’NE

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11 ve 13. Maddeleri uyarınca aşağıda yer alan talebimin veri sorumlusu sıfatıyla değerlendirilerek, sonucunun tarafıma bildirilmesini rica ederim.

 

Bu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum belge ve bilgilerimin doğru ve güncel olduğu, şahsıma ait olduğunu beyan ve taahhüt ederim.

 

Başvuru formunda sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin yapmış olduğum başvurunun değerlendirilmesi, cevaplandırılması, başvurumun tarafıma ulaştırılması, kimliğimin ve adresimin tespiti amaçlarıyla sınırlı olarak GÖKKALE TARIM GIDA HAYVANCILIK ENERJİ SAN. TİC. LTD.ŞTİ..  tarafından işlenmesine izin veriyorum.

 

Başvuru sahibinin adı soyadı

 

TC Kimlik Numarası/ Vatandaş olmayanlar bakımından uyruğu, pasaport veya kimlik numarası

 

İletişim bilgisi

Adres:

 

Telefon:

Cep:

E-posta:

Veri Sahibi ile Veri Sorumlusu Arasındaki İlişkinin Sebebi

□ Müşteri/ Müşteri Adayı

□ Çalışan/ Çalışan Adayı/ Eski Çalışan
( Çalıştığım yıllar: ....................................... )

□ Ziyaretçi

□ Diğer (lütfen açıklayınız)

 

Konu

 

Talebiniz:                                                                    (Lütfen talebinizi ayrıntılı olarak açıklayınız.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

☐      Adresime gönderilmesini istiyorum.     

☐      E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.      
(E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)        

☐      Elden teslim almak istiyorum.  
(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

 

 

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

 

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi)

Adı Soyadı                   :

Başvuru Tarihi              :

İmza                            :

 

 

[1] Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’in “Ücret” başlıklı 7 inci maddesine göre “(1) İlgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. (2) Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde veri sorumlusu tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez”

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.