sadsad x
asdasd
vievi_650x400pxl.jpg (60 KB)
KVKK AYDINLATMA METNİ

Merter Keresteciler Sitesi kızılcık Sk. No: 23 Güngören / İstanbul adresinde mukim GÖKKALE TARIM GIDA HAYVANCILIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“Şirket”) ve/veya Vievi Online Shop (“Site”,"Satıcı”) olarak kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi ve korunmasına azami önem veriyor ve tüm planlama ve faaliyetlerimizde bu özenle hareket ediyoruz.  Bu bilinçle Kanun’un 10. maddesi kapsamında aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek adına 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında hazırlanmış olan işbu Aydınlatma Metni’ni sizlerin bilgisine sunmaktayız.

KVKK uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, ŞİRKET, çalışanlarını, çalışan adaylarını, tedarikçi çalışanlarını, ziyaretçileri ve kişisel verisi işlenecek olan 3. kişileri aşağıdaki şekilde bilgilendirmekte ve KVKK’nın 10. maddesinde belirtilen kapsamda aşağıdaki şekilde aydınlatmaktadır.

 

Kişisel Verileriniz, Elde Edilme Yöntemleri ve İşlenme Amaçları

Tarafınıza ait kişisel bilgiler; web sitemizi ziyaretiniz, Vievi üyeliğiniz, telefon veya e-posta yazışmalarındaki paylaşımlarınız, Müşteri Hizmetleri ile telefonda yaptığınız görüşmeler/paylaşımlar, doldurduğunuz iletişim formları vasıtasıyla, VIEVI tarafından sunulan ürün ve hizmetlerimizden sorunsuz olarak yararlanabilmeniz, ürün ve hizmet çeşitliliğimizin geliştirilebilmesi için web sitemizde yaptığınız gezintiler ve alışverişler kapsamında çerezler vasıtasıyla, Vievi’den mal veya hizmet satın almanız veya bir başka surette Vievi ile ticari veya hukuki ilişkiye girmeniz durumunda elektronik ortamda toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz Şirket tarafından KVKK’nın 4. maddesinde yer alan; “Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma”, “Doğru ve gerektiğinde güncel olma”, “Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme”, “İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma”, “İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme” ilkelerine uygun şekilde işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ

İŞLENME AMAÇLARI

HUKUKİ SEBEP

Kimlik Bilgileriniz

Ad – Soyad

Cinsiyet

Doğum Tarihi

T.C. Kimlik Numarası

·  Ürün satışına dair sözleşmenin kurulması, ifası ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

·  Talep ve şikayetlerin yönetimi,

·  Arayan kişiye doğru hitap edilebilmesi, aramanın teyidi, arama sayısının istatistiksel amaçla tespiti,

·  Dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve müşteri "sınıflandırma” çalışmaları,

·  Açık rızanız halinde reklam, promosyon ve kampanya işlemlerinin yürütülmesi amacıyla ticari elektronik ileti gönderilmesi,

 

 

Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, 

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 

İletişim Bilgileriniz

 E-Posta Adresi,

Fatura & Teslimat Adresleri

Cep Telefonu Numarası

·       Ürün satışına dair sözleşmenin kurulması, ifası ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

·       Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

·       İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

·       İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

·       Mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,

·       Satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi

·       Açık rızanız halinde reklam, promosyon ve kampanya işlemlerinin yürütülmesi amacıyla ticari elektronik ileti gönderilmesi,

·       Talep ve şikayet takiplerinin gerçekleştirilmesi,

·       Ürün ve hizmetlere ilişkin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi

Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

İşlem Bilgileriniz Ödeme Bilgisi,

Sipariş Bilgisi,

Fatura & Teslimat Adresleri,

İşlem Bilgisi Geçmişi,

Vievi faaliyet alanı kapsamında satın aldığınız ürüne ilişkin veriler

·       Ürün satışına dair sözleşmenin kurulması, ifası ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

·       Talep ve şikayetlerin yönetimi,

·       Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

·       İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

·       İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

·       Mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,

·       Satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi

·       Açık rızanız halinde reklam, promosyon ve kampanya işlemlerinin yürütülmesi amacıyla ticari elektronik ileti gönderilmesi,

·       Talep ve şikayet takiplerinin gerçekleştirilmesi,

·       Ürün ve hizmetlere ilişkin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi

Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Finansal ve Mali Verileriniz

Banka Bilgileri

IBAN Bilgileri

Kredi Kartı Bilgileri

Ödeme Bilgileri

·       Ürün satışına dair sözleşmenin kurulması, ifası ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

·       Şirket’in bilgi danışma hizmeti temin sürecinin yürütülmesi, doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması,

·       Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,

·       İade Süreçlerinin Yürütülmesi,

·       Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

·       Açık rızanız halinde reklam, promosyon ve kampanya işlemlerinin yürütülmesi amacıyla ticari elektronik ileti gönderilmesi,

 

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

İşlem Güvenliği Bilgileriniz

Kullanıcı Adı Bilgileri

Şifre Bilgileri

IP Adresi bilgileri

Çerez Verileri

İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri

Kullanım Süresi Bilgileri

Trafik Verileri

·       Şirket’in bilgi danışma hizmeti temin sürecinin yürütülmesi, doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması,

·       Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

·       Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,

·       Veri güvenliğinin temini,

·       Mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,

·       Talep ve şikayetlerin takibi

·       Açık rızanız halinde reklam, promosyon ve kampanya işlemlerinin yürütülmesi amacıyla ticari elektronik ileti gönderilmesi,

 

Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Hukuki İşlem Bilgileriniz

Ortaya çıkabilecek hukuki uyuşmazlık hallerinde Şirket’in meşru menfaatleri doğrultusunda kullanması gereken ve Mahkemeler, Savcılık ve İcra Müdürlükleri gibi yetkili kamu, kurum ve kuruluşları tarafından talep edilen bilgiler ile yine meşru menfaatler doğrultusunda hazırlanacak ihtarname ve dilekçelerde yer verilecek bilgiler.

 

·       Hukuk iş ve işlemlerin takibi ve yürütülmesi

·       İş süreçlerinin takibi, devamı ve denetimi

·       Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi temini,

·       Faaliyetlerin mevzuata uyumluluğunun sağlanması,

·       Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

·       Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

·       Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,

·       Talep ve şikayet takibi ve yerine getirilmesi,

·       Mevzuat kapsamında veri sorumlusuna ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 

Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, siteden alışveriş yapan siz değerli müşterilerimizin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde Vievi Online Shop veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin Vievi Online Shop arayüzü üzerinden banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır.

Şirket ile paylaşmış olduğunuz Kişisel Verileriniz, KVKK’nın “Kişisel Verilerin İşlenme Şartları” Başlıklı 5. Maddesinde yer alan sebeplerle Kanun’a uygun şekilde işlenmektedir.

Bunlara ek olarak Şirket, 6563 sayılı ETDHK uyarınca ticari ileti onayınız bulunması halinde, Şirket; mal ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak, işletmesini tanıtmak ya da kutlama ve temenni gibi içeriklerle tanınırlığını arttırmaya yönelik olarak vereceğiniz izin doğrultusunda açık rıza hukuki sebebine dayanarak Şirket ile paylaşmış olduğunuz iletişim bilgilerinizi işlemek suretiyle elektronik iletişim adreslerinize ticari elektronik ileti gönderilebilir,

Kişisel Verilerin İşlenmesinde Hukuki Sebepler

Şirket tarafından kişisel verileriniz, KVKK’nın “Kişisel Verilerin İşlenme Şartları” Başlıklı 5. Maddesinde düzenlenmiş ve yukarıdaki tabloda açık ve ayrıntılı olarak görebileceğiniz hukuki sebeplere dayanarak işlenmektedir. Yukarıda ifade edilen ve Kanun’un 5.2. maddesinde yer alan hukuka uygunluk sebeplerinden birine girmeyen kişisel verileriniz için yasal zorunluluk gereği açık rızanızı ve sizlere ticari elektronik ileti (SMS, e-posta) gönderebilmek için onay talep edeceğiz. Web sitemizdeki üyelik sözleşmesini kabul ettikten sonra, uygun bulduysanız işbu aydınlatma metni uyarınca açık rıza için ilgili kutucukları işaretlemek ve üye ol tuşuna basmak suretiyle; izin süreçlerinizi tamamlayabilirsiniz. Ad, Soyad ve İletişim (Telefon, cep telefonu, E mail adresi) bilgileriniz, Ticari elektronik iletişim izniniz kapsamında, sizlere ürün ve hizmetlerimizle ilgili reklam, kampanya ve diğer ticari iletiler gönderilmesi amacıyla işlenecektir. Ticari elektronik iletişim izninizi web sitemizdeki ilgili alanda yer alan kutucuğu işaretleyerek üye ol tuşuna basmak suretiyle verebileceksiniz.

Bu hususlarda ÜYE eğer onay verdi ise SMS veya E-Mail iletişim izinlerinden aşağıdaki şekilde ücretsiz şekilde kolaylıkla çıkma hakkında sahiptir.

 • Vievi Online Shop’dan gönderilen epostaların alt kısmında bulunan "Eposta listemizden ayrılmak istiyorsanız, şu linki kullanınız" linkine tıklayarak, site üzerinden "Hesabım" bölümde Üyelik Bilgileri Güncelleme" alanında " Kampanya ve duyuruları mail ile almak istiyorum." seçeneğini boş bırakarak, info@vievi.com.tr adresine eposta göndererek listemizden kolayca çıkabilirsiniz.
 • Sms almak istemiyorsanız kolaylıkla SMS içerisinde bulunan SMS İptal yönlendirmeleri ile birlikte SMS bilgilendirme hizmetinden çıkabilirsiniz

 

Kişisel Verilerin Aktarımı

Kişisel verileriniz bu Aydınlatma Metninde gösterilen amaçlar için, mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla ve yine yukarıda sayılan amaçlarla yasal zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, yargı mercileri, infaz mercileri, emniyet birimleri ile faaliyetlerimiz gereği anlaşmalı olduğumuz kurumlar, tedarikçilerimiz, tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız, hizmet aldığımız ve iş birliği içerisinde olduğumuz 3. Kişiler, ürünlerin tarafınıza ulaştırılmasını sağlamak amacıyla anlaşmalı olduğumuz kargo şirketleri, açık rızanız halinde müşteri talep ve şikayetlerinin yürütülmesi amacıyla müşteri iletişim uygulaması ile ve Whatsapp platformuyla paylaşılmaktadır.

  

Kanun Kapsamındaki Haklarınız

KVKK’nın “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. Maddesi uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla Şirket’e başvurarak;

 1. a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) KVKK’ya ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) kişisel verilerinizin düzeltilmesine, silinmesine veya yok edilmesine yönelik olarak yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu belirtmek isteriz.

Yukarıda belirtilen haklarınız doğrultusundaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in “Başvuru Usulü” başlıklı 5. Maddesi uyarınca;

 • Veri sorumlusu sıfatıyla Şirket’e ait internet sitesi olan vievi.com.tr’de yer alan Başvuru Formu’nu doldurduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasını bizzat elden, noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü posta yoluyla [Merter Keresteciler Sitesi kızılcık Sk. No: 23 Güngören / İstanbul] adresine iletebilir,
 • Başvuru Formu’nu doldurarak 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “Güvenli Elektronik İmza”nızla imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun [gokkale@hs01kep.tr] adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderebilir veya
 • Şirket’e daha önce bildirilen ve Şirket’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle kimliğiniz teyit edilebilir biçimde [info@vievi.com.tr] adresine başvuru formunu göndererek taleplerinizi bize ulaştırabilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in “Başvuru Usulü” başlıklı 5. Maddesi’ne göre Şirket’e göndereceğiniz başvuruda;

 • Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 • Talep konusu bulunması zorunludur.

Bunlara ek olarak, yapacağınız başvuruya konuya ilişkin bilgi ve belgeleri eklemeniz gerekmektedir.

Vievi, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Vievi tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

BAŞVURU FORMU’na ulaşmak için tıklayınız.

 

Veri Sorumlusunun kimliği;

 1. Veri sorumlusunun adı : GÖKKALE TARIM GIDA HAYVANCILIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
 2. İnternet adresi : www.vievi.com.tr
 3. Telefon numarası : 0212 – 484 0 484
 4. E-posta Adresi : info@vievi.com.tr

5.Kep adresi                                 : gokkale@hs01kep.tr

 1. Adres : Merter Keresteciler Sitesi kızılcık Sk. No: 23 Güngören / İstanbul
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.